English     Française    Español    Português    Россиюאופן השימוש בשיעורי "מורשה"


שיעורים אלו ניתנים לשימוש במגוון מסגרות לימודים. את השיעורים ניתן להוריד מן האתר בקבצי וורד או בפורמט PDF בעיצוב גרפי מהודר ומושקע. כך, ניתן להדפיס את השיעורים בשלמותם או להשתמש ב"העתק-הדבק" כדי לבנות שיעור לפי הצרכים המדויקים שלך.

ניתן להשתמש בשיעורים בכמה דרכים:
1. לימוד בחברותא - שיעור פרטי עם תלמיד אחד
2. כבסיס להרצאות רשמיות, שיעורים וסדנאות, על ידי חלוקת דפים עם מבנה השיעור, יחד עם מבחר מקורות שתבחרו בקפידה מתוך השיעורים על ידי 'העתק-הדבק'.
3. אפשר לגזור ולהדביק שאלות ספציפיות עם המקורות הנוגעים להן עבור קבוצות דיון.
4. ניתן להשתמש ברעיונות ובמקורות שהובאו בשיעורים לצורך אמירת "דבר תורה", וכן ניתן לדון בהם בשיחות לא-רשמיות בשולחן השבת.
5. השיעורים מאפשרים לאיש הקירוב להגיע לרמת השכלה טובה בנושא שבו הוא מתעניין, ובכך לאפשר לו להכין שיעור בעצמו באותו נושא, אף ללא חלוקת דפי מקורות.
5. אפשר לעיין בכלליות בשיעורי מורשה כדי לקבל רעיונות להגשת קורס, סדרת שיעורים או שיעורים בודדים.


השיעורים דורשים הכנה והשקעה עצמית

עליך, המחנך, להשקיע את הזמן הדרוש ללמוד היטב את החומר כדי שהשיעורים יהפכו להיות שלך. זאת ועוד: שילוב החומר והסיפורים שלך יוסיף מגע אישי לשיעור וכך תשיג השפעה מקסימאלית על תלמידיך.


לתשומת לבך:

אמנם פיתחנו והצגנו את החומר בפורמט ידידותי כדי לאפשר ללמד כל שיעור בשלמותו, אבל תוכנית הלימודים שלנו עשויה להכיל מקורות מסוימים, חלקי שיעורים או אפילו שיעורים שלמים שאינם מתאימים לקהל היעד הספציפי שלך. החומר שבשיעור מיועד להקיף את הנושא כדי לוודא שהמחנך מקבל את כל הרקע הנדרש לנושא מסוים. יחד עם זאת, האחריות היא עליך, המחנך, לקבוע אילו שיעורים, חלקי שיעור ומקורות ספציפיים הם המתאימים ביותר לתלמידיך, ואילו עליך להשמיט מן השיעורים האישיים שלך.


 
אודותינו | צור קשר | חזור לראש העמוד